Pg6n.jouwweb.nl
Home » Week van de Zee

Week van de Zee

Week van de Zee, 11 t/m 18 juni 2011.

Op zaterdag 18 juni werd deze week afgesloten onder minder gunstige omstandigheden wat het weer betreft.  Het stormde op deze zaterdaag en regenvlagen teisterden het stand en de boulevard en af en toe werden de dreigende wolken doorklieft met een bliksemschicht. Gelukkig was de tent, die naast de vuurtoren in Noordwijk was opgesteld zo goed als waterdicht en de mensen die de verschillende tafels bemanden hadden van dit buitenspectakel niet zoveel te verduren. Alleen op het grootste gedeelte van de dag bleven helaas de bezoekers weg. In de loop van de middag klaarde het gelukkig op en ook werd dat goed merkbaar in deze grote tent, want de temperatuur begon aardig op te lopen, maar ook het aantal bezoekers, uitgenodigd door het betere weer, nam gelukkig toe. In deze tent stonden o.a. een paar tafels opgesteld, die bemand werden door leden van de VERON, afd. 28, Leiden en omgeving. Eén van deze tafels was ingericht met spullen voor bouw van een projectje, die door kinderen in elkaar kon worden gezet. Uiteraard onder leiding van een paar radio zend-amateurs, die door jarenlange ervaring de kunst van het solderen zelf goed machtig waren. Zo’n stuk of 15 kinderen hebben zelf ook mogen ervaren wat het is om zelf iets in elkaar te solderen, hetgeen na voltooiing ook nog prachtig bleek te werken. Het project was een printplaatje, met bedrukte bedrading, waarin al gaatjes waren voorgeboord, waarin de weerstandjes, condensatortje, IC met 8 pootjes en een aantal ledjes moesten worden gestoken en al deze zaken moesten één voor één worden vastgesoldeerd. De meeste kinderen hadden nog nooit zo’n hete soldeer- bout in hun handjes gehad, maar onder deskundige leiding lukte het alle kinderen om hun werkstuk werkend te krijgen en nadat het batterijtje was aangesloten gingen alle ledjes, die in een cirkeltje waren geplaatst, om de beurt aan en dit gaf het effect van een draaimolentje, zoals dit project ook genoemd was. De bedoeling van dit project was om jonge kinderen kennis te laten maken met electronica en hun belangstelling hiervoor te wekken. In deze tijd van voortschrijdende verfijning van de electronica zou men bijna vergeten hoe deze ontwikkeling tot stand is gekomen en vaak ziet men alleen de buitenkant van de electronische apparaten, waarop alleen de knopjes zichtbaar zijn en wordt niet meer stil gestaan bij de electro-techniek aan de binnenkant. Bij de VERON, de vereniging van radio-zendamateurs, leeft, naast het gebruik van gekochte zend- en ontvang-apparatuur, ook nog volop de zelfbouw van zenders en ontvangers en allerhande meet-apparatuur en om dit aan de jeugd door te geven werd dit project als een promotie-evenement opgezet. Op een aangrenzende tafel was informatie-materiaal tentoongesteld. Ook was daar nog een zeer goed werkende z.g. Korte Golf ontvanger, voorzien van buizen (lampen) werkend te horen en te zien. De ijzeren staven waarmee de tent was opgebouwd, dienden via een dun draadje als ontvang-antenne. En dit oude toestel van Engels fabrikaat ontving signalen van heel Europa. Om het contrast met heden en verleden duidelijk te maken werd op dezelfde tafel gebruik gemaakt van een notebook, waarop het mogelijk is om draadloos internet te bedrijven en zo ook met de hele wereld in contact te komen. Ook was een morsesleutel aanwezig waarmee de oude morsesignalen door de tent spetterden. Een blad met de morsetekens en daarachter de bijbehorende letter was aanwezig om ook de kinderen en ook ouderen daarmee kennis te laten maken. Diverse kinderen konden aan de hand van een gegeven morseteken de letter opzoeken en zo een kort zinnetje in morse detecteren. Het lukte zelfs een Duits meisje om een (in het Duits) geseind zinnetje te ontwarren. Aan het eind van de dag kwam een Noordwijkse wethouder nog even poolshoogte nemen van het gebeuren in deze tent op het Vuurtorenplein. Ook deze wethouder wist de morsetekens feilloos te herkennen en een naar hem geseinde zin, uit de morsetekens te ontcijferen. Uiteraard wel enigszins gebruikmakend van het op tafel liggende spiekbriefje.

Tijdens deze gehele week waren radio-zendamateurs actief in de vuurtoren, alwaar zend-ontvangers waren opgesteld en op en aan de vuurtoren waren antennes daarvoor aangebracht, waarmee wereldwijde verbindingen zijn gemaakt in de loop van deze week. Al met al een gebeuren waar veel belangstelling voor was en die het radio zendamateurisme weer een beetje voor het voetlicht bracht.

 

Johan Bregman, secr. Veron, afd 28, Leiden en omgeving.

 

Klik op de foto om alle foto's te zien!!

Het volledige artikel is beschreven in de website van VERON-Leiden!!

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb