Pg6n.jouwweb.nl
Home » Projectlessen

De "Projectlessen" worden mogelijk gemaakt met steun van

"Duin en Bollenstreek"

  

Jeugd interesseren voor techniek tijdens de nationale ontvangst van Andre Kuipers

 

Tijdens de ontvangst van Astronaut Andre Kuipers, 30 augustus 2012,  werd door VERON afdeling Leiden naast de activiteiten met amateurstation PA6ISS op verzoek ook activiteiten ontwikkeld voor de jeugd.

 

De Nederlandse radioamateurs moeten reeds een aantal jaren constateren dat belangstelling voor techniek, waaronder elektronica steeds minder wordt. Dit in tegenstelling met onze omringende landen, maar ook landen zoals de Verenigde Staten , Japan  en China, waar de jeugd steeds meer interesse toont voor techniek.

In Nederland is er ook steeds minder aandacht voor de “maakvakken”, waardoor nu reeds problemen zijn ontstaan in het bedrijfsleven bij het vinden van goed technisch geschoold personeel op alle niveaus.

Een aantal Nederlandse zendamateurs hebben zich de laatste jaren belangeloos beschikbaar gesteld om een aantal vrije dagen per jaar op te offeren voor het geven van projectlessen op o.a. Basisscholen en het Voortgezet Onderwijs.

 

Tijdens de Infomarkt rond de vuurtoren mochten we een aantal jongelui van 10 jaar en iets ouder ontvangen, die een Middengolfontvangertje mochten solderen, begeleidt door Geert Paulides en Dick Fijlstra.

De resultaten zijn te zien in de foto’s van Robert van der Zaal.

  

Maar het belangrijkste wel is dat de jongelui huiswaarts keerden met een werkend radio ontvangertje door henzelf gebouwd.

De kinderen hebben dit ervaren als een heel leuk project en zijn hierdoor ook meer interesse getoond voor techniek.

 

Vooral voor de groepen 5 en 6 van de Basisschool hebben een aantal leden van onze afdeling tijd te reserveren voor projectlessen.

 

Ook voor de  groepen 7 en 8 en het Voortgezet Onderwijs kunnen we projectlessen organiseren, waarbij voor de meer geïnteresseerde leerling we verder gaan in de materie en zelfs kunnen begeleiden voor het examen voor Zendamateur.

 

Geniet eens van dit videootje!


Of kijk eens op deze geweldige website: http://www.kristalradio.nl

 

Voor meer informatie en afspraak over de lessen van Geert Paulides kunt u zich wenden tot de voorzitter van afdeling VERON afdeling Leiden.

Jaap van Duin

pa7da@veron.nl

tel. 071-3620740/015-2784608

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb