Pg6n.jouwweb.nl
Home » PA6ISS

 

Het team van PA6ISS is verrast door het grote aantal Nederlandse radioamateurs die geen lid zijn van de VERON en/of VRZA, waardoor de QSL-Kaarten niet geleverd kunnen worden via het DQB. We verzoeken hieronder genoemde radioamateurs, die alsnog een PA6ISS Kaart willen ontvangen, een voldoende gefrankeerde en geadresseerde enveloppe te versturen met ingesloten een kaart met zijn/haar roepletters.

Deze enveloppe met kaart of andere bevestiging van het QSO kan verzonden worden naar de QSL-manager van PA6ISS:  Jaap van Duin PA7DA, Pieter Coermanstraat 20  2203GX, Noordwijk .

Nationale ontvangst van Andre Kuipers PI9ISS

 

Eindelijk was het zover. Na weken van voorbereiding werd dinsdag 28 augustus 2012 het station PA6ISS opgebouwd in de vuurtoren van Noordwijk. De locatie van PG6N. Woensdags waren we reeds QRV en werden we aangeroepem. Zondag 2 september werden de laatste van de vele honderden verbindingen gemaakt.

30 augustus was de grote dag en werd de marktkraam voor de Infomarkt ingericht. Na 11.00 werd het al snel druk op de Koningin Wilhelmina Boulevard en rond de vuurtoren van Noordwijk. PA1AT met de vele QSL-Kaarten en Geert PA7ZEE met het project Middengolfontvanger voor de Basisscholieren. Ook Robert PA9RZ van de BENELUX-QRP-Club (Laagvermogens vereniging), Lisa PA2LS van de jeugdcommissie en Ton PE1PBQ waren aanwezig. De HAMSHOP leverde netjes de IC9100 waar we ook tijdens de Monumentendag gebruik van kunnen maken.

Op onze Marktkraam presenteerde Wouter PA3WEG de de FunCube Sat.  FUNcube-1 is een zogenaamde 1-unit CubeSat van slechts 10x10x10cm
groot. FUNcube-1 wordt gebouwd door een samenwerkingsverband tussen
AMSAT-UK en ISIS - Innovative Solutions In Space BV. AMSAT-UK
onwikkelde de experimenten, de radio en de besturingselectronica; ISIS
is verantwoordelijk voor de overige systemen zoals zonnepanelen,
mechanica, stroomvoorziening, de antennes en het testen en lanceren.
Wouter Weggelaar - PA3WEG is verantwoordelijk voor het radio ontwerp
namens AMSAT-UK. 

Een andere onwikkeling is de ontvanger voor het ontvangen van de
telemetrie door scholen. Hiervoor is de FUNcube dongle ontwikkeld,
welke zijn weg inmiddels gevonden heeft naar vele radio amateurs. De
Pro versie van deze dongle is in staat om veel meer te ontvangen dan
alleen de FUNcube satelliet.

FUNcube is de eerste satelliet welke zich richt op basis- en
middelbare scholieren.

 

 

 

's Middags om 15.30 werd Andre Kuipers PI9ISS met veel spectakel aan land gebracht.

Later bezocht hij tegen verwachting in maar heel kort de Infomarkt. De bedoeling was dat Andre met gevolg alle activiteiten zou bezoeken. Door omstandigheden was dit maar Kort. 

 

 

Met dank aan HAMSHOP voor het sponseren van deze activiteit!


 

Artikel in CQPA

Nationaal Ontvangst Andre Kuipers Noordwijk PA6ISS_CQPA.pdf
PDF – 179,7 KB 552 downloads

 

 

Tijdelijk Log

LOGFILE_temp.txt
Tekstbestand – 51,6 KB 404 downloads